VI LEVERERAR DRIFT- OCH SKÖTSELPÄRMAR MED KVALITÉ! 


Från Stambyten till större Ny- och Ombyggnationer.
DSP är ett företag som inriktar sig på att åta sig uppdraget att upprätta
Drift- och skötselpärmar till entreprenörer inom:

* RÖR
* VENTILATIONVILL DU HA OFFERT?
Maila bygghandling med eventuell AF-del så lämnar vi offert inom 24 timmar (vardagar)

​susanne.pettersson@dsparm.se
Telefonnummer: 0739-70 90 73
 

CE-MÄRKNING


Hjälp med CE-märkning? 
Kontakta då vårat dotterbolag INCEKA VVS-Teknik AB!

www.inceka.se

Kontaktperson
Matias Klint
Epost: klint@inceka.se
Tel: 070 311 12 49

NYHETER

2022-12-31
DSP har under året 2022 lev till 243 stycken småa och Sveriges största projekt. Har detta år haft ännu mer sjukhusprojekt.

2021-12-31
DSP har under året 2021 lev till 283 stycken småa och Sveriges största projekt. Har detta år haft ännu mer sjukhusprojekt.


2014-04-11
DSP har ombildats till AB. Samma bankgironummer som tidigare

2014-01-13
Nu åtar vi oss även att upprätta Drift och Skötselpärmar till Styr-entreprenörer