VI LEVERERAR DRIFT- OCH SKÖTSELPÄRMAR MED KVALITÉ! 


Från Stambyten till större Ny- och Ombyggnationer.
DSP är ett företag som inriktar sig på att åta sig uppdraget att upprätta
Drift- och skötselpärmar till entreprenörer inom:

* RÖR
* VENTILATIONVILL DU HA OFFERT?
Maila bygghandling med eventuell AF-del så lämnar vi offert inom 24 timmar (vardagar)

​susanne.pettersson@dsparm.se
Telefonnummer: 0739-70 90 73
 

CE-MÄRKNING


Hjälp med CE-märkning? 
Kontakta då vårat dotterbolag INCEKA VVS-Teknik AB!

www.inceka.se

Kontaktperson
Matias Klint
Epost: klint@inceka.se
Tel: 070 311 12 49

NYHETER

2020-12-31
DSP har under året 2020 lev till 364 stycken småa och Sveriges största projekt. Har detta år haft ännu mer sjukhusprojekt.

2019-12-31
DSP har under året 2019 lev till 271stycken småa och Sveriges största projekt. Har detta år haft mer sjukhusprojekt, så det har varit väldigt kul!

2018-12-31
DSP har under året 2018 lev till 207 stycken småa och Sveriges största projekt.

2018-05-31
GDPR-dokument är inlagt på hemsidan

2018-04-16
DSP har under året 2017 lev till 278 stycken småa och Sveriges största projekt. Har fått förtroendet att leverera till fler större projekt.

2017-03-31

DSP har under året 2016 lev till 226 stycken småa och Sveriges största projekt. Har fått förtroendet att leverera till fler större projekt.

2016-03-16
DSP har under året 2015 lev till 224 stycken småa och Sveriges största projekt. 
Nu blickar vi framåt för år 2016 och ökar tempot lite!


2015-10-26
DSP har flyttat till större och luftigare lokaler. Ny besöksadress: Storgatan 11

2015-02-05

DSP får stort uppdrag.
DSP har fått i uppdrag att vara KMA-samordnare för de två största faserna (Fas 4 & 5) i projektet Nya Karolinska Solna (NKS) för VS-delen åt TKI/Sandbäcken.
DSP kommer även ta fram samtlig drift- och skötseldokumentation för VS på NKS.


2014-04-11
DSP har ombildats till AB. Samma bankgironummer som tidigare

2014-01-13
Nu åtar vi oss även att upprätta Drift och Skötselpärmar till Styr-entreprenörer